Algemene en websitevoorwaarden voor de website www.15gram.be

1. Wie zijn wij?

1.1. 15gram is een product van Smartmat NV.
Onze contactgegevens zijn de volgende:
Regine Beerplein 1 bus 207
2018 Antwerpen
+32 9 298 05 10
foodlover@foodbag.be
BTW BE 0841.142.626
RP Antwerpen, afdeling Antwerpen
KBO 0841.142.626

1.2. Vooraf aan het plaatsen van een bestelling dien je te verklaren kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden, deze te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan. Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje telt als jouw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met de contractuele documenten akkoord te gaan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling op onze website.

1.3. De huidige algemene voorwaarden zijn in elk geval ook steeds van toepassing op jouw bezoek aan onze website.

1.4. Indien je deze algemene voorwaarden of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij je de algemene voorwaarden niet te aanvaarden. In dit geval kan je steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.

1.5. De details van je contract met ons kan je steeds via je account bekijken. Onze voorwaarden zijn ook steeds online ter beschikking. Wel raden we je in elk geval aan om een kopie van deze voorwaarden bij te houden voor jouw archief.

2. Algemeen

2.1. Je kan op onze website surfen om ideeën op te doen en informatie te bekijken die wij ter beschikking stellen. Je kan daarbij ook een account creëren om commentaar te geven op onze content of om informatie te linken naar je sociaal netwerk.

2.2. De website laat je daarnaast toe om bestellingen te plaatsen waarbij je kan kiezen uit verschillende gerechten waarvan de ingrediënten aan huis worden geleverd (zolang de voorraad strekt). Als klant bij 15gram kies je voor losse bestellingen of een abonnement op basis van een wekelijkse of tweewekelijkse levering. In geval van abonnement dien je eveneens een keuze te maken uit de beschikbare gerechten; doe je dat niet, dan kiest 15gram zelf welke gerechten er worden geleverd.

2.3. Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling of abonnement te wijzigen of annuleren overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van deze algemene voorwaarden. Om een bestelling te plaatsen moet je ten minste 18 jaar oud zijn, zoniet moet je de toestemming van je ouder of voogd hebben bekomen.

2.4. De bestellingen kan je plaatsen via een paar eenvoudige stappen:

  • Ontdek onze gerechten en laat je verleiden door onze heerlijke recepten
  • Kies het aantal personen, selecteer de gerechten waar je zin in hebt en wanneer je wenst dat wij deze leveren
  • Voeg eventuele extra’s toe die wij je graag aanbieden en die de maaltijd vervolledigen
  • Vervolledig je persoonlijke en leveringsgegevens en lees de contractuele voorwaarden voor akkoord
  • Kijk het overzicht van je bestelling grondig na en, indien deze gegevens correct zijn, ga naar de betaalpagina om de bestelling definitief te maken
  • Na betaling ontvang je van ons nog een overzicht van je bestelling in je mailbox.

Tijdens de bestelling kan je steeds terugkeren naar de vorige stappen en kan je invoerfouten corrigeren.

2.5. De bestelling is definitief op het moment dat jouw betaling werd goedgekeurd en jou een bevestiging van de bestelling is gestuurd. In geval van problemen met de uitgever van de kaart, ben jij verantwoordelijk, alsook voor niet- of vertraagde levering.

2.6. 15gram levert enkel in Vlaanderen en Brussel. Als er een leveringsadres in een ander land wordt opgegeven, kan 15gram beslissen om de bestelling te weigeren.

2.7. De prijzen van de verschillende producten staan op de website vermeld, steeds inclusief kosten en belastingen. Wij leveren de bestelling volgens de door jou ingebrachte gegevens op de website van 15gram. Je krijgt hiervan telkens een bevestiging per e-mail. 15gram kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor leveringen die niet kunnen plaatsvinden omwille van foutief ingegeven informatie.

2.8. 15gram houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten te wijzigen, uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud. Ook willen we je erop wijzen dat indien bepaalde ingrediënten onverwachts onbeschikbaar zijn om bepaalde redenen, we het recht hebben een gelijkaardig alternatief te voorzien. Uiteraard beperken we dit tot een minimum. We zullen je daarvan vanzelfsprekend op de hoogte brengen.

2.9. Onze producten en diensten zijn bedoeld voor individueel gebruik en niet voor wederverkoop.

3. Prijzen

3.1. De prijzen van de verschillende producten staan op de website vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals het plannen, selecteren, verzamelen, verpakken en leveren van de ingrediënten aan huis. De prijs is steeds inclusief toepasselijke belastingen. Bij overduidelijke fouten vanwege 15gram kan de prijs nog worden aangepast.

3.2. In het geval je een abonnement afsluit bij ons, is de prijs deze voor het aangegane abonnement. In het geval van verlenging of uitbreiding van het abonnement zal een nieuwe prijs verschuldigd zijn.

3.3. Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden en leveringsadres gebruikt worden.

3.4. De betaalmethodes die wij aanvaarden staan duidelijk op de website aangegeven, en wij kunnen deze betaalmethodes van tijd tot tijd aanpassen.

4. Leveringsfrequentie

4.1. Je kan kiezen tussen losse bestellingen of leveringen op basis van een vaste regelmaat (wekelijks of tweewekelijks). Je hebt altijd de mogelijkheid je abonnement te wijzigen. Zie daarover verder in clausule 5 van deze algemene voorwaarden.

5. Bestellingen en/of abonnement pauzeren of annuleren

5.1. We maken het jou zo makkelijk mogelijk om een bestelling of je abonnement te pauzeren of annuleren. Daarbij moet je een onderscheid maken tussen je bestelling enerzijds, en een lopend abonnement anderzijds.

5.2. Wat een bestelling betreft, werken we met verse voedselproducten die we leveren aan huis. Uiteraard hebben die producten een beperkte houdbaarheid en kunnen ze snel bederven. Als gevolg daarvan beschik je in principe niet over een herroepingsrecht op grond van de Belgische consumentenwetgeving. Desalniettemin kan je toch steeds je bestelling (losse bestelling of bestelling binnen een abonnement) annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van minstens 6 kalenderdagen voor levering respecteert. 15gram kan omwille van onvoorziene gebeurtenissen en/of feestdagen beslissen om dit afsluitmoment/uiterste termijn om te annuleren te vervroegen, en dan word je daarvan op de hoogte gebracht. 15gram zal de klanten hiervan op de hoogte brengen via alle mogelijke communicatiekanalen (mailing, Facebook en website). Je moet deze termijn respecteren aangezien wij deze producten bij onze leveranciers bestellen en wij een “zero food waste” aanpak hanteren. We kunnen in dit geval gemaakte kosten aanrekenen, zoals de transactiekosten die wij op je ontvangen en terug te storten betaling dienen te vergoeden. Contacteer onze klantendienst (foodlover@foodbag.be) indien je een bestelling wenst te annuleren.

5.3. Indien je een abonnement hebt, kan je je abonnement annuleren / herroepen op basis van je herroepingsrecht als consument. Op basis van de wetgeving kan je dit doen, zonder opgave van redenen, binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten, maar wij gaan veel verder en laten je toe je abonnement te allen tijde te annuleren of te pauzeren. Wel dien je daarbij uiteraard rekening te houden dat je individuele bestellingen binnen je abonnement enkel kan annuleren mits naleving van de bepalingen in artikel 5.2 hierboven. Pauzeren / annuleren kan eenvoudig door gebruik te maken van het wettelijk (maar niet-verplicht) modelformulier dat we onderaan deze algemene voorwaarden toevoegen (zie clausule 18), of door enige andere ondubbelzinnige verklaring aan ons af te geven waarin je verklaart de overeenkomst/het abonnement te herroepen / pauzeren / annuleren. Je kan ons altijd contacteren via de contactgegevens opgenomen bovenaan deze algemene voorwaarden (dit kan per post, per e-mail of per telefoon). Maar het kan nog makkelijker door zelf in je account je abonnement te beheren en de gegevens ervan aan te passen!

6. Levering

6.1. We stellen alles in het werk om de levering plaats te laten vinden binnen het door jou aangegeven tijdvak. Echter begrijp je wel dat zich bepaalde omstandigheden kunnen voordoen waardoor de levering wordt vertraagd (bv. botsing, onverwachte file, weersomstandigheden, enz.). We zullen je daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen via de gegevens die we van jou hebben en zoeken naar een oplossing.

6.2. De producten worden gekoeld geleverd conform de wettelijke vereisten inzake transport van verse voeding. Je gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het opgegeven afleveringsadres en tijdens het tijdvak dat je aangaf. Je garandeert dat de chauffeur de goederen aan een persoon kan afgeven die op het aangegeven adres aanwezig is of op de plaats die je hebt aangeduid (bv. wanneer je aangeeft dat wij de box in je garage mogen zetten). Als er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zullen we je trachten te bereiken via de gegevens die je opgaf; lukt ook dat niet, dan zal de chauffeur leveren bij de buren. We zullen je daarvan ook op de hoogte brengen. Vanaf het ogenblik van aangifte ben jij verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen.

6.3. Indien bepaalde hindernissen de levering zouden kunnen bemoeilijken (bijvoorbeeld opengebroken baan, manifestaties, enz.) dan vragen wij jou om ons dit in de mate van het mogelijke te melden via de opmerkingen die je bij de bestelling kan ingeven.

6.4. 15gram is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten. Alleen in het geval van overdracht tussen de chauffeur en de persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken aan de kwaliteit van de levering op 15gram te verhalen. Je moet in zo’n geval 15gram onmiddellijk (en uiterlijk 2 uur na de levering) op de hoogte brengen. Aangezien 15gram kwaliteit hoog in het vaandel draagt, zal je bij kwaliteitsproblemen een compensatie ontvangen.

6.5. 15gram is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen afleveren van goederen omwille van foutief ingegeven informatie. Je hebt dan uiteraard geen recht op terugbetaling.

7. Leveringsgegevens

7.1. Je kan de leveringsgegevens wijzigen via je persoonlijk account op de website. Houd wel rekening met de termijnen voor annulering zoals uiteengezet in artikel 5 hierboven. Wij adviseren om deze gegevens altijd up-to-date te houden om verrassingen te vermijden.

7.2. Onjuiste leveringen als gevolg van oude of niet-aangepaste gegevens worden door de klant conform deze voorwaarden betaald en kunnen niet op 15gram verhaald worden.

7.3. Je bent verantwoordelijk voor je account en om je inloggegevens geheim te houden. Al de bestellingen vanuit je account zijn bindend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie van je account of verlies van je wachtwoord.

8. Kwaliteitsgarantie

8.1. Wij garanderen een smetteloze kwaliteit. Wanneer de geleverde goederen toch gebreken zouden vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. Zie hiervoor ook in artikel 6.4 in deze algemene voorwaarden.

8.2. We voorzien in elk geval in een nalevermoment indien je producen gebreken zouden vertonen, er producten zouden ontbreken, enz. Dit moment wordt met jou besproken. Gelieve in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons.

8.3. Wel dien je zelf als een zorgvuldige huisvader of -moeder zorg te dragen voor de producten. Wij leveren verse producten, dus moet je de houdbaarheidsdatum ervan nakijken en je gerechten zo inplannen dat je de houdbaarheidsdatum niet overschrijdt. Ook dien je de producten op gepaste wijze te bewaren (bv. bewaren in een ijskast op de juiste temperatuur) en te verwerken op een correcte manier. Lees ook alle informatie omtrent en op de producten en de gerechten.

8.4. In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.

9. Voedselagentschap

9.1. 15gram en zijn onderaannemers voldoen aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV).

10. Betaling

10.1. De betaling kan gebeuren via kredietkaart, bankkaart (bancontact of Maestro), KBC betaalknop of Belfius Direct Net. 15gram is gemachtigd nieuwe betaalmethoden toe te voegen en of te verwijderen. Indien de betaling niet automatisch werd geïnd en er binnen de aangegeven termijn niet betaald werd, wordt er een betalingsherinnering uitgestuurd per e-mail en per gewone brief. Indien vervolgens niet integraal betaald wordt binnen de aangegeven termijn, zal 15gram gerechtelijke stappen ondernemen en wordt je dossier doorgestuurd naar onze advocaat. Hiervoor rekenen we € 5,00 aanmaningskosten.

10.2. Indien je in gebreke blijft de factuur op haar vervaldag te betalen, zijn er vanaf de eerste aanmaning verwijlinteresten ten belope van 8,00 % per jaar verschuldigd. Daarenboven zal er ten titel van schadevergoeding 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur en een maximum van € 125,00 per factuur, aangerekend worden, dit bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde 15gram te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten en administratiekosten.

11. Bescherming van persoonsgegevens en gebruik van cookies

11.1. De gegevens verzameld in het kader van onze dienstverlening zullen gebruikt worden zoals bepaald in ons Privacybeleid. Bovendien maken wij op onze website ook gebruik van cookies, meer informatie daarover vind je in ons apart Cookiebeleid.

11.2. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantendienst: foodlover@foodbag.be. Wij helpen je graag verder.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, databankrechten, structuur van de website, product- of bedrijfsnamen, teksten, recepten, beelden e.d. (gezamenlijk in deze clausule aangeduid als de “Inhoud”) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan 15gram of aan haar eigen licentiegevers.

12.2. Je mag de Inhoud dus niet kopiëren, publiceren, distribueren, verdelen of anderszins gebruiken of aanpassen. Uiteraard mag je de Inhoud bekijken en afprinten, maar enkel voor persoonlijk gebruik, om onze producten te bekijken en om een bestelling te plaatsen. Het kopiëren of anderszins gebruiken van de Inhoud voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

12.3. Linken naar onze website kunnen wij in volle beslissingsbevoegdheid toestaan of weigeren en wij kunnen vragen dat je dergelijke links onmiddellijk verwijdert.

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1. Aansprakelijkheid voor het gebruik van de producten

(13.1.a) e schade die je zou ondervinden bij het gebruik van onze geleverde producten zullen wij vergoeden. De aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade en voor zover het materiële of lichamelijke schade betreft die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van het niet nakomen van een verplichting door 15gram. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige gevolgschade of indirect schade, zoals verlies van inkomsten, verlies van besparingen, enz. noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor morele schade.

(13.1.b) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet of gebrekkig opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen, voedselinformatie en eventuele waarschuwingen en je vrijwaart ons voor iedere aanspraak van enige derde in dit verband. 15gram is niet aansprakelijk voor allergieën of intoleranties noch enige gevolgschade hiervan.

(13.1.c) De totale aansprakelijkheid van 15gram bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.

(13.1.d) Die beperking geldt evenwel niet voor aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van 15gram of haar onderaannemers of andere aansprakelijkheden die we bij wet niet kunnen uitsluiten of beperken.

13.2. Aansprakelijkheid voor het gebruik van onze website en de informatie die je daarop kan terugvinden

(13.2.a) De gustibus et coloribus non est disputandum; over smaken en kleuren kan men niet discussiëren! Wij willen je op de website nuttige en vooral lekkere informatie ter beschikking stellen. Die informatie is echter algemeen van aard en niet aangepast aan jouw persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

(13.2.b) Hetzelfde geldt voor andere informatie die we op de website ter beschikking stellen. Zoals bijvoorbeeld de productinformatie die we ter beschikking stellen (bijvoorbeeld de voedingswaarde, e.d.m.). We proberen deze informatie op een zo accuraat mogelijke manier weer te geven en op basis van beschikbare informatie van de ingrediënten maar dit kan niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of anders advies worden beschouwd. Ook gelden deze beperken voor de informatie die we ter beschikking stellen over bereidingstijd of -wijze; deze kunnen verschillen naar gelang de producten die je gebruikt, je keukentoestellen, enz. 15gram neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

(13.2.c) 15gram levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal 15gram de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

(13.2.d) Wij proberen om onze foto’s van recepten, producten, ingrediënten, etc. zo accuraat mogelijk weer te geven, maar kunnen niet garanderen dat in de praktijk geen verschillen kunnen voorkomen. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.

(13.2.e) 15gram kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

(13.2.f) Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je onze klantendienst contacteren.

(13.2.g) De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 15gram geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. We garanderen niet, en kunnen dat ook niet, dat de website altijd beschikbaar zal zijn, noch dat deze steeds vrij zal zijn van enige fout, bug, virus of andere defecten, kwetsbaarheden of onbeschikbaarheden.

(13.2.h) 15gram kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

(13.2.i) De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

(13.2.j) 15gram verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

(13.2.k) In elk geval heeft deze clausule niet de bedoeling om afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid dewelke men contractueel niet kan uitsluiten of beperken.

14. Bewijs van transacties en fraude

14.1. Wij loggen de activiteiten van onze gebruikers voor bewijsdoeleinden en om bepaalde fouten en problemen op te sporen.

14.2. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze logs kunnen gebruiken voor bewijsdoeleinden (bv. het aanvaarden van de contractuele documenten of het plaatsen van een bestelling). Deze clausule doet uiteraard geen enkele afbreuk aan de bewijsmiddelen waarop je zelf beroep kunt doen.

14.3. Waar wij vermoedens hebben van niet-conforme of frauduleuze praktijken, hebben wij steeds het recht om de rekeningen te onderzoeken. In dat geval kunnen wij uiteraard jouw bestellingen opschorten of stoppen en/of jouw account afsluiten.

15. Jouw content

15.1. Onze website kan ook functionaliteiten aanbieden die het uploaden van informatie of gegevens mogelijk maken (bijvoorbeeld het geven van commentaar op bepaalde inhoud van de website zoals recepten of keukenpraat). Je bent verantwoordelijk voor de gegevens/informatie die je verstrekt via onze website.

15.2. In ieder geval verwachten wij van alle gebruikers van onze website dat zij zich aan de geldende wetgeving houden en geen inhoud uploaden die illegaal is of in strijd is met de goede zeden of algemene normen van fatsoen. Ook eisen wij dat dergelijke inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden (bijv. intellectuele eigendomsrechten) of kwetsend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend is.

15.3. Wij behouden ons het recht voor om elke inhoud die naar onze mening in strijd is met de bovenvermelde principes offline te halen, en om een gebruikersaccount tijdelijk of permanent te schrappen.

16. Algemene voorzieningen

16.1. 15gram behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand. Deze wijzigingen zullen ter kennis worden gebracht aan klanten.

16.2. Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij dwingende consumentenwetgeving anders zou bepalen.

16.3. Binnen Europa werd een online platform opgezet om klachten van consumenten te behandelen over online-dienstverlening. Indien wij niet op een gepaste wijze hebben gereageerd op een klacht, dan kan je altijd van dit platform gebruik maken. Je vindt dit platform en bijhorende uitleg via deze link.

16.4. We bieden onze website aan in de Nederlandse taal.

16.5. Ondanks al onze goede voornemens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor zaken die buiten onze redelijke controle vallen (overmacht).

16.6. Indien enige clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig en/of onafdwingbaar zou zijn, dan blijven de overige clausules onverkort van toepassing. De partijen gaan er dan mee akkoord om de ongeldige en/of onafdwingbare clausule te vervangen door een geldige en/of afdwingbare clausule die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel als mogelijk benadert.

17. Contact en klachten

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je Smartmat NV steeds contacteren via volgende contactgegevens:

Regine Beerplein 1 bus 207
2018 Antwerpen
+32 9 298 05 10
foodlover@foodbag.be
BTW BE 0841.142.626
RP Antwerpen, afdeling Antwerpen KBO 0841.142.626

Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te beantwoorden.

18. Modelformulier herroeping

(dit niet-verplicht formulier alleen invullen en terugzenden als je je abonnement wilt herroepen – dit kan via post, e-mail maar je kan ons ook telefonisch contacteren)

Aan Smartmat NV, Regine Beerplein 1 bus 207, 2018 Antwerpen
E: foodlover@foodbag.be

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst herroep: abonnement voor 15gram.
Besteld op:
Naam:
Adres:
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:

© - Laatst bewerkt tijdens juli 2022